Eye Q to skuteczna i bezpieczna pomoc dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami uwagi, nadpobudliwością, specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Badania naukowe przeprowadzone z preparatem Eye Q potwierdzają korzyści, jakie może przynieść podawanie Eye Q dzieciom i młodzieży poprzez przyczynienie się do:

  • Znaczącej redukcji zaburzeń uwagi, impulsywności i nadpobudliwości
  • Zmniejszenia zachowań agresywnych
  • Poprawy wyników szkolnych, w tym umiejętności czytania i pisania
  • Poprawy samooceny i poczucia własnej wartości.
5/5 - (2 votes)