Misja Nagrody Profesorów Farmacji

Prawo Unii Europejskiej jest bardzo liberalne w kwestii dopuszczania do sprzedaży suplementów diety. W praktyce oznacza to, że na rynku jest sprzedawanych legalnie wiele preparatów, które nie mają potwierdzonych naukowo właściwości odżywczych ani fizjologicznych. Taka sytuacja nie jest – naszym zdaniem – uczciwa wobec pacjenta, który kupuje suplementy z przekonaniem, że będą miały korzystny wpływ na jego organizm. Co gorsza, zdarzają się przypadki, że legalnie sprzedawane suplementy diety nie są bezpieczne dla zdrowia. W obowiązującym systemie prawnym dowiadujemy się o tym post factum, czyli kiedy suplement komuś zaszkodzi i zostanie to ujawnione przez pacjenta lub farmaceutę zaniepokojonego składem preparatu.

Liczba oferowanych suplementów diety stawia również w dyskomfortowej sytuacji osoby prowadzące apteki. Nie ma dotychczas systemu, który promowałby rzetelnych i uczciwych producentów, wskazywał suplementy o wartości potwierdzonej przez naukowców.

Nagroda Profesorów Farmacji stawia sobie zatem dwa główne cele:

  1. Spośród suplementów diety dobrowolnie zgłoszonych do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji,wyróżnić te, o których nauki farmaceutyczne mogą jednoznacznie stwierdzić, że są bezpieczne dla pacjentów i jednocześnie mają właściwości odżywcze lub fizjologiczne,
  2. Poprzez prawo do używania znaku Nagrody Profesorów Farmacji, wskazać produkty godne rekomendacji i tym samym rozpocząć proces standaryzacji całego krajowego rynku suplementów diety.

Dwa razy w roku – w styczniu i czerwcu – zapraszamy producentów i wyłącznych dystrybutorów suplementów diety do zgłaszania ich do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji. Misją Nagrody Profesorów Farmacji jest rekomendacja naukowców i pomoc w promowaniu wartościowych suplementów diety i ich producentów.

ZASADY UŻYWANIA ZNAKÓW NAGRODY*:

  • W pierwszym roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Ekspertów Farmacji, suplement diety może być promowany znakiem NAGRODA PROFESORÓW FARMACJI.
  • W drugim roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Ekspertów Farmacji, suplement diety może być promowany dwoma znakami NAGRODA PROFESORÓW FARMACJI i ZŁOTY MEDAL PROFESORÓW FARMACJI.
  • W trzecim roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Ekspertów Farmacji, suplement diety może być promowany trzema znakami NAGRODA PROFESORÓW FARMACJI, ZŁOTY MEDAL PROFESORÓW FARMACJI i ZŁOTY LAUR PROFESORÓW FARMACJI.

Takie zasady przyjęliśmy, by wyróżnić produkty, które dzięki swoim właściwościom prozdrowotnym zajęły stałe miejsce w aptekach.

*Po podpisaniu Umowy Licencyjnej i uiszczeniu wynikających z niej opłat

Zapraszamy do XXIV sesji ocen Zespołu Ekspertów Farmacji, której wyniki zostaną ogłoszone w lipcu 2018 r.