Regulamin

 1. Nagroda Profesorów Farmacji spełnia funkcję opiniotwórczą. Pozytywna ocena Zespołu Ekspertów Farmacji ma pomóc producentom lub wyłącznym dystrybutorom produktów prozdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w potwierdzeniu, że ich preparaty posiadają właściwości odżywcze lub fizjologiczne o pozytywnym wpływie na organizm i odróżnić je od produktów, których działanie może budzić wątpliwości z punktu widzenia nauk farmaceutycznych.
 2. Laureaci będą mogli umieszczać informację o wyróżnieniu produktu Nagrodą bez ograniczeń pól eksploatacji przez 3 lata od podpisania Umowy Licencyjnej i uiszczenia wynikających z niej opłat.
 3. Zespół Ekspertów Farmacji powoływany jest na czas określony i ocenia produkty zgłoszone do medalu w dwóch sesjach w roku: w czerwcu i w styczniu.
 4. W sesji 15 czerwca – 15 lipca 2017 r. Zespół Ekspertów Farmacji tworzą: prof. Anna Wędzisz, prof. Grzegorz Bazylak, prof. Ludwik Czerwiecki, prof. Jan Ludwicki.
 5. W pracy Zespołu Ekspertów Farmacji będzie uczestniczył bez prawa głosu Paweł Kruś – twórca Nagrody.
 6. O przyznaniu Nagrody decydują wyłącznie głosy ekspertów. Nagroda jest przyznawana tylko w przypadku jednomyślności ekspertów.
 7. Zespół Ekspertów Farmacji będzie rozpatrywał jako kandydatów do Nagrody tylko produkty zgłoszone dobrowolnie przez producentów lub wyłącznych dystrybutorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda Profesorów Farmacji jest nadawana produktom sprzedawanym w Rzeczypospolitej Polskiej jako notyfikowana żywność prozdrowotna.
 8. Wszyscy uczestnicy Zespołu Ekspertów Farmacji wymienieni w pkt. 4 niniejszego regulaminu oraz Organizator – Media TV Plus Sp. z o.o. zobowiązują się do zachowania w największej tajemnicy listy preparatów, którym nie zostanie przyznane prawo do Nagrody, gdyż sam fakt dobrowolnego zgłoszenia ich do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji jest zjawiskiem pozytywnym. Po każdej sesji ocen lista produktów, które nie otrzymały prawa do Nagrody zostanie zniszczona przez Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni.
 9. Zespół Ekspertów Farmacji ani Organizator nie udzielą nikomu informacji o powodach negatywnej oceny preparatów.
 10. Produkt, któremu nie przyznano prawa do podpisania umowy licencyjnej na używanie znaków Nagrody, może być ponownie zgłoszony do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji, jeżeli ulegnie zmianie jego skład lub metody jego produkcji.
 11. Publikacja i prezentacja listy nagrodzonych preparatów będzie prowadzona systematycznie na łamach miesięcznika „Manager Apteki” i na stronach internetowych: npf.org.pl, nazdrowie.pl i w aktualnościach na wortalu medycynawpolsce.pl
 12. W przypadku użycia znaku „Nagroda Profesorów Farmacji” niezgodnie z polskim prawem farmaceutycznym, autorskim lub reklamowym Nagroda może zostać odebrana Laureatowi. Do odebrania prawa do użycia znaku „Nagrody Profesorów Farmacji” moc wykonawczą ma decyzja Organizatora Media TV Plus Sp. z o.o.
 13. Zadaniem Organizatora – Media TV Plus Sp. z o.o. – jest skoordynowanie pracy Zespołu Ekspertów Farmacji oraz promocja Nagrody.
 14. Producenci lub dystrybutorzy mogą dobrowolnie zgłosić swoje produkty do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji, wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i „Warunków zgłoszenia produktów prozdrowotnych do Nagrody Profesorów Farmacji”.