VITRUM SENIOR Z LIKOPENEM

VITRUM SENIOR Z LIKOPENEM

Vitrum Senior to preparat przygotowany specjalnie dla osób po 50. roku życia.